Ravitsemuspassi
 
 
 

5.2 Sovellus ruokapalveluihin: Sosiaali- ja terveysministeriön antamat suositukset joukkoruokailun seuraamiseksi ja kehittämiseksi

Ammattikeittiöissä valmistetun ruoan tulee olla laadukasta ja terveellistä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus (2010) sisältää ehdotuksen:

Joukkoruokailun (=kodin ulkopuolisen ruokailun) piirissä tarjottavan ruoan ravitsemuslaadun parantamiseksi
Laadukkaiden ruokapalveluiden saatavuuden, käytön ja houkuttelevuuden lisäämiseksi
Kodin ulkopuolisen ruokailun seurannan kehittämiseksi.Ruokapalvelujen hankinnassa ja kilpailutuksessa tulee huomioida hinnan lisäksi ruoan laatu. Joukkoruokailun toimenpidesuositus sisältää osion Ravitsemukselliset kriteerit ruokapalveluiden hankintaan ja kilpailuttamiseen (alkuperäisessä suosituksessa liite 2), joita voidaan käyttää ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden laadunarviointiin sekä elintarvikehankintojen ja ruokapalveluiden kilpailutukseen. Kriteerit perustuvat Sydänmerkki-ateriaan ja -tuotteisiin, joista on kerrottu tarkemmin luvuissa 4.2 ja 4.3.

Terveellinen ateria syntyy, kun se valmistetaan kriteereitä noudattaen, ja asiakas kokoaa aterian lautasmallin mukaisesti. Ravitsemuksellisten kriteerien täyttyminen edellyttää myös, että terveellisiä aterioita tarjotaan riittävän usein, ja että ruokailijaa informoidaan näistä vaihtoehdoista päivittäin.

 

Lisätiedonnälkään: Sovellus ruokapalveluihin: Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa (STM 2010)