Ravitsemuspassi
 
 
 

7.2 Ruokapalveluiden käyttö on Suomessa yleistä

On arvioitu, että jokainen suomalainen nauttii kodin ulkopuolella yli 20 000 ateriaa elämänsä aikana.Joukkoruokailu on Suomessa paljon käytetty ruokailumuoto.
Joka päivä kolmannes suomalaisista käyttää ravintola- ja kahvilapalveluita erilaisissa toimipaikoissa. Palveluiden käytön yleisyyden vuoksi ruokapalveluilla on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan valintoihin arkipäivän tilanteessa toistuvasti, jopa päivittäin. Esimerkiksi työterveyshoitajan tai kouluterveydenhoitajan ohjaus tavoittaa asiakkaan selvästi harvemmin.

Monelle ateria päiväkodissa, koulussa, työpaikalla tai muussa vastaavassa paikassa on päivän ainoa lämmin ruoka. Siten ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden ravitsemuslaadulla on erityistä merkitystä.


Taulukko. Keskivertosuomalaisen nauttimat ateriat kodin ulkopuolella elämänsä aikana
(Jamk/Enni Mertanen)