Ravitsemuspassi
 
 
 

7.3 Palaute työn ohjaajana

Työ ruokapalvelualalla vaatii erityisesti myönteistä palveluasennetta, sillä asiakaskeskeinen ajattelu on menestyvän ruokapalveluyrityksen ehdoton edellytys. Jokainen toimija on osa palveluketjua. Todellisen palvelun ja tuotteen laadun määrittelee lopulta asiakas.Laadukkaiden palveluiden ylläpito ja kehittäminen edellyttää palautteen keräämistä.
Laatuun liittyvistä seikoista ja onnistumisista saadaan tietoja asiakaskyselyillä ja haastatteluilla, mikä mahdollistaa ruokapalvelun kilpailukyvyn parantamisen. Aina palautteen mukaisesti ei voida toimia: ruokapalveluissa ravitsemustavoitteet ohjaavat ruoanvalmistusta, jolloin asiakkaiden odotuksia ja toivomuksia esimerkiksi pikaruoan suhteen voidaan toteuttaa enintään satunnaisesti. Asiakastoiveita ja -tyytyväisyyttä on kuitenkin hyvä tiedustella säännöllisesti. Palautteen huomioiminen ja toimenpiteistä kertominen lisää tyytyväisyyttä ruokapalveluihinHalu kehittää ammattitaitoa luo menestyksen mahdollisuuksia.
Ruokapalvelujen toiminnan jatkuvuus perustuu kannattavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvän tuloksen mahdollistavat asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, laadukkaat raaka-aineet ja lopputuotteet sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Laadukkaat lopputuotteet ovat viimekädessä ansiota yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin sitoutumisesta ja osaavasta henkilöstöstä. Ruoan terveellisyyteen liittyvä osaaminen on osa ammattitaitoa ja tuloksekasta toimintaa siinä missä ruoanvalmistustaidotkin.

 

Ravitsemusosaamista on hyvä päivittää säännöllisesti.
Terveellisen ruokatarjonnan tuntemuksen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään, sillä asiakkaiden kiinnostus ja kysymykset terveellisistä vaihtoehdoista lisääntyvät.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

(Kuva: Sydänliitto)