Ravitsemuspassi
 
 
 

7.1 Hyvä ravitsemuslaatu tekee hyvää liiketoiminnalle

Ravintolaruoan trenditutkimuksen (2010) mukaan ruoan laatu vaikuttaa ruokapaikan valintaan. Koska terveys on tärkeä arvo, asiakkaat pyrkivät valinnoillaan toteuttamaan sitä. Toimija, joka hyödyntää terveellisyyttä tuotteiden ja palvelun kehittämisessä, menestyy paremmin tiukassa kilpailutilanteessa. Tyytyväisistä asiakkaista tulee helposti kanta-asiakkaita.Ravintolaruoan laatuun luotetaan.
Selvitysten mukaan asiakkaat olettavat, että ravintoloissa tarjottava, ammattilaisten valmistama ruoka on terveellistä. Näin ei kuitenkaan aina ole. Tutkimukset osoittavat, että annoksissa voi olla liikaa rasvaa ja suolaa ja liian vähän hiilihydraatteja. Hankalinta on, jos ruokailija ei tiedä mitä annokset pitävät sisällään. Tällöin ruokailijalla ei ole mahdollisuutta varmistua ateriansa terveellisyydestä.Ruokapalveluhenkilöstön tehtävänä on tehdä terveellisen aterian valinta helpoksi ja mahdolliseksi.
Hyvä asiakaspalvelu on osa ravitsemuslaatua.

Terveellisyyden näkökulmasta hyvä asiakaspalvelu antaa ruokailijalle:

Mahdollisuuden valita ruoka-annoksen koon
Tietoa eri aterianosien ravitsemuslaadusta
• Mallin terveellisestä ateriasta
• Ohjausta henkilökunnalta, joka osaa suositella terveellisiä vaihtoehtoja.


Terveellisellä ruoalla palvellaan myös ympäristötietoisia asiakkaita. Ruoan terveellisyys ja ympäristöystävällisyys kulkevat suureksi osaksi käsi kädessä.

Lue lisää kestävän kehityksen näkökulmasta luvusta 6.1


 

 

 

(Kuva: Sydänliitto)

Viihtyisyys on puoliruokaa!

Ruokailu on fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen tapahtuma, joten on tärkeää, että ruokailuympäristö on viihtyisä. Lisäämällä viihtyvyyttä esimerkiksi viherkasveilla, valaistuksella, tekstiileillä ja seinätaiteella asiakkaat saadaan nauttimaan ruokailusta, jolloin he omaksuvat myös paremmin ravintolan tarjoamia terveellisiä malleja. Miellyttävä ruokailuympäristö on myös osoittautunut tehokkaaksi ruokapalvelujen markkinoinnin välineeksi.