Ravitsemuspassi
 
 
 

5.1 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ravitsemussuosituksissa esitetään ravitsemuksen suuntaviivat terveelle, kohtalaisesti liikkuvalle väestölle. Suositusten mukainen ruokavalio sopii sellaisenaan myös useiden kansansairauksien, kuten aikuistyypin diabeteksen ja kohonneen verenpaineen ruokavaliohoitoon. Suositusten taustalla ovat lukuisat tieteelliset tutkimukset.Suomalaiset ravitsemussuositukset on tarkoitettu käytettäviksi ruokapalveluiden suunnittelussa. Suunnittelun perustana käytetään sekä ruokasuosituksia että ravintoaineiden saantisuosituksia. Myös elintarviketeollisuus hyödyntää suosituksia kehittämällä elintarvikkeita, joilla terveellisen ruokavalion kokoaminen on helpompaa.

Suosituksilla pyritään hyvien ruokatottumusten ja liikunnan avulla lihavuuden ehkäisemiseen ja terveyden ylläpitoon. Laihduttaminen edellyttää energiansaannin rajoittamista, mitä suositukset eivät huomioi. Laihduttamisen jälkeiseen painonhallintaan ne kuitenkin sopivat.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksissa Terveyttä ruoasta! (2014) esitetetään seuraavat tavoitteet suomalaisen ravitsemuksen parantamiseksi:

  • Vähennetään ruoan energiatiheyttä, lisätään ravintoainetiheyttä ja parannetaan hiilihydraattien laatua
  • Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä tyydyttymättömän rasvan ja vähentämällä tyydyttyneen rasvan määrää ruokavaliossa
  • Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä
  • Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja ruoanvalmistuksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Suomalaiset suositukset ovat vuosien saatossa jonkin verran muuttuneet. Perusperiaatteet ovat pysyneet lähes samoina, mutta yksityiskohtia muovaavat ja täydentävät esimerkiksi uudet tieteelliset tutkimustulokset ruoan ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä suomalaisten ruokatottumuksissa tapahtuneet muutokset.

Lisätiedonnälkään: Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 (VRN 2014)