Ravitsemuspassi
 
 
 

Ravitsemuspassi-työkalu valmistumaisillaan

Sydänliiton, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyssä suunnittelema Ravitsemuspassi-työkalu on valmistumassa. Passin testaaminen alkaa huhtikuussa.

Ravitsemuspassi on verkkopohjainen oppimisympäristö. Se soveltuu sekä perus- että täydennyskoulutukseen, nykyisille ja tuleville ruokapalvelualan ammattilaisille.
 
Ensimmäisenä työn alla on Ravitsemuspassin perusversio, joka soveltuu kaikille ammattilaisille. Myöhemmin valmistuvat vastaavat työkalut ruokapalvelualan suunnittelu- ja johtotehtävissä toimiville.
 
Ravitsemuspassi antaa ruokapalveluiden ammattilaiselle keinon osoittaa ravitsemusosaamisensa. Se lisää myös valmiuksia tehdä terveellistä ruokaa ja ohjata asiakasta terveellisissä valinnoissa.
 

Ravitsemuspassi 7.3.2012