Ravitsemuspassi
 
 
 

Suorita

Ovatko seuraavat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin (VRN:n suositus) liittyvät väittämät oikein vai väärin (o/v)?
a) suomalaiset ravitsemussuositukset on laadittu suomalaisen väestön ravitsemuksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.


b) suomalaiset ravitsemussuositukset sisältävät tietoa mm. ravintoaineiden tarpeesta ja suositeltavasta saannista


c) suomalaiset ravitsemussuositukset soveltuvat ruokapalveluiden tarjonnan suunnitteluun


d) erillisryhmille laaditut suositukset perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin


 


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30