Ravitsemuspassi
 
 

Hallitsetko ravitsemusasiat? Testaa tietosi osaamistestillä

HARJOITTELE: Testin suorittamista voit harjoitella Harjoittele-osiossa. Valmennusmateriaalista löydät vastauksen kaikkiin testin kysymyksiin.

SUORITA: Suorita-osiosta pääset testin suorittamiseen. Voit palata materiaalin pariin kesken testin suorittamisen. Kun olet suorittanut passin, saat todistuksen hyväksytystä suorituksesta. Ravitsemuspassi on maksuton.

HUOM. Passin suorittaminen ei vaadi kirjautumista. Yhteystietojasi kysytään vasta, kun olet suorittanut passin hyväksytysti!

Harjoittele Suorita

 

Hei Sinä ruokapalvelun ammattilainen!

Sinulla on tärkeä rooli suomalaisten terveyden edistäjänä.

Ruokapalveluissa tarjottavien lounaiden merkitys ei ole vähäinen: jokainen suomalainen syö elämänsä aikana arviolta yli 20 000 ateriaa kodin ulkopuolella. Monelle kodin ulkopuolella nautittu lounas on päivän ainoa lämmin ateria.

Suurin osa ruokapalveluiden asiakkaista arvostaa ruoan terveellisyyttä. Hyvä ruoka auttaa pysymään terveenä nyt jaKuva: Suomen Sydänliitto ry tulevaisuudessa. Ruokapalveluiden merkitys ei rajoitu pelkästään ruokailutilanteeseen. Ammattitaidolla valmistetut, ravitsevat lounasateriat antavat mallia myös kotiaterioille. Ruokailija päättää päivittäisistä ruokavalinnoistaan itse, mutta laadukkaita valintoja on helpompi tehdä, jos tarjolla on terveellisiä vaihtoehtoja. Osaavassa, asiakasta kunnioittavassa ruokapalvelussa tarjotaan suositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia ja annetaan ruokailijalle tietoa terveyttä edistävistä valinnoista.

Ruokapalveluiden työntekijöiden ravitsemusosaaminen ja tietojen ylläpito ovat avainasemassa, jotta terveellistä, nautittavaa ja suositusten mukaista ruokaa on kaikkien ruokailijoiden saatavilla. Ravitsemuspassin valmennusaineisto ja osaamistesti tähtäävät juuri tähän.


Ravitsemuspassi perustuu ravitsemussuosituksiin.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee Ravitsemuspassin suorittamista.